پکیج-های تبلیغاتی
">

 ارسال پیامک‌های تبلیغاتی به بانک‌های شماره تلفن دسته‌بندی شده، روش دیگری برای جلب مشتری می باشد که البته امروزه با آمدن شبکه های مختلف اجتماعی کمرنگ تر شده است.