قیمت سایت ساز


ساده

تومان ۳۵۰,۰۰۰ سالیانه
 • ۱۲ گیگابایت
 • ۱ گیگابایت
 • تا ۱۰ صفحه
 •  *
 •  * 
 • دامنه ۱

حرفه‌ای

تومان ۵۵۰,۰۰۰ سالیانه
 • ۲۰ گیگابایت
 • ۵ گیگابایت
 • بی نهایت صفحه
 • کمک در طراحی
 • ۵ آدرس ایمیل
 • ۳ دامنه
 •  

اختصاصی

تومان ۸۵۰,۰۰۰ سالیانه
 • بی نهایت
 • ۱۰ گیگابایت
 • بی نهایت صفحه
 • طراحی اختصاصی
 • ۱۰ آدرس ایمیل
 • بدون محدودیت
 •